Ślady_3miasto

49 - 120
  • Ślady_3miasto

Publikacja opowiadająca o kulturze graffiti w Trójmieście. Składające się z trzech elementów akta, dają całkowicie subiektywny obraz trójmiejskiej sceny z przełomu 2021 i 2022 roku. Dokumentacja lini, miasta czy paneli połączona z opowieściami i wywiadami, zwieńczona wydrukami fotograficznymi na wysokiej jakości papierze. Fotografie w znacznej większości pochodzą z wędrówek autora po trójmiejskich ulicach i zakamarkach, gdzie szuka on sentymentalnych śladów z lat dziewięćdziesiątych, charakterystycznych cech grafficiarskiej sceny czy po prostu utrwala legendarne style.

Wywiady: Sunt&Bher, Dair EWC, Concrete Magazine, Krik (galeria LayUp), Spottersi: @trojmiejska_, @graffiti_3city, Opowiadania ze źródeł anonimowych.

Printy: 2x 21x30 1x 15x20 Gazeta: 24x32 Album: 21x30

A publication about graffiti culture in the Tri-City (Gdańsk, Sopot, Gdynia), Poland Three elements files, which give the view of a completely subjective experience of the Tri-City scene from the turn of 2021 and 2022. Documentation of train lines, city bombing or panels combined with stories and interviews, topped with photo prints on high-quality paper. Most of the photographs come from the author's wandering around the Tri-City streets and nooks and crannies, where he looks for sentimental traces from the nineties, characteristic features of the graffiti scene, or simply preserves legendary styles.

Interviews: Sunt&Bher, Dair EWC, Concrete Magazine, Krik (galeria LayUp), Spotters: @trojmiejska_, @graffiti_3city, Stories from anonymous sources.

Printing: 2x 21x30 1x 15x20 Newspaper: 24x32 Album: 21x30

Preview: https://issuu.com/newutopiapress/docs/s_lady_3miasto

PROSZE PODAC PACZKOMAT PRZY ZAMOWIENIU NA TERENIE PL